Ryhmälipunmyynnin lippuehdot

 

Näissä ehdoissa Pikkulaskiaiseen viitataan edempänä Myyjänä ja lipputilausta tekevään tahoon lippujen Ostajana.

Ostaja hyväksyy, että valitessaan jatkopaikakseen Logomon, hän luopuu oikeudestaan jälleenmyydä
lippuja sähköisesti.

Maksetuilla lipuilla ei ole vaihto tai palautusoikeutta. Myyjä ei korvaa kadonneita, varastettuja tai tuhoutuneita lippuja tai rannekkeiksi ja kartaksi vaihdettuja lippuja uudella lipulla eikä rahassa.Myyjän vastuu lipuista raukeaa lippujen Ostajan vastaanottaessa liput. Myyjä ei ole vastuussa ostettujen lippujen jälleenmyynnistä tai menekistä. Ryhmälipunmyynnin liput ovat vain Turun KY:n ulkopuolisten opiskelijoiden ja sidosryhmien ostettavissa.

Ostaja ymmärtää tekevänsä tilauspyynnön, jossa mainitut jatkopaikkatoive sekä toive lippumäärästä ovat Myyjän muutettavissa. Myyjä pidättää oikeudet myös muihin muutoksiin. Ostaja sitoutuu maksamaan kaikki saamassaan
vahvistuksessa mainitut liput sekä valitsemansa toimituksen kulut. Liput lähetetään Ostajalle vain Myyjän vastaanottamaa maksua tai maksutositetta vastaan.

Tämä lippu on koko päivän lippu, joka oikeuttaa sisäänpääsyn nimettyyn yökerhoon. Tätä lippua ei voi rinnastaa tietyn artistin keikkalipuksi. Täten Myyjä pidättää oikeudet muutoksiin artisteissa, ohjelmassa ja aikataulussa. Ostaja on vastuussa päivämäärän, ajan, paikan ja hinnan tarkistamisesta. Ostaja on vastuullinen myös tarkistamaan, jos näissä tapahtuu jotain muutoksia.

Tapahtuman peruuntuessa lipun hinta palautetaan vain lipun alkuperäiselle ostajalle. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tilaisuuden peruuntumisesta tai ohjelman tai aikataulun muutoksista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista.

Nämä lippuehdot tulevat voimaan 18.11.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Asiakas hyväksyy ehdot ostaessaan lippuja.

 

*********************************************************************************

 

Terms and conditions: The Group ticket sale

Further in the terms and conditions Pikkulaskiainen will be referred to as the Seller and the party making the ticket order will be referred to as the Buyer.

The Buyer accepts, that by choosing Logomo as the afterparty venue, the Buyer waives any rights
to resell tickets electronically.

Paid tickets will not be changed or refunded. The Seller will not compensate for missing, stolen, or destroyed tickets or tickets which are already changed to the wristband and the map. The Seller’s responsibility for the tickets ends when the Buyer receives the tickets. The Seller is not responsible for the reselling or demand of the purchases tickets. The tickets sold in this group ticket sale are only available for buyers outside of and separate from TuKY and the Turku School of Economics.

The Buyer understands that they are making a request to order, where both the mentioned night club and ticket amount are requests and subject to possible changes from the Seller. The Seller also holds the rights to all other changes.

The Buyer commits to paying all of the tickets mentioned in the order confirmation and the costs of the chosen delivery method. The tickets will be sent to the Buyer only after the Seller receives the payment or a receipt or verification of this payment.

This ticket is valid all day and it allows you an entry to the mentioned night club. This ticket cannot be equated as a concert ticket of a certain artist. The Seller reserves all the rights in case of changes in artists, program or schedule. As an occupant of this ticket you are responsible to verify all the details including date, time, place and price. You are also responsible to check if any changes appear in these items.

In case of cancellation of this event, ticket price will be returned to the original buyer of the ticket. Pikkulaskiainen will not take responsibility of any other costs or damages that are caused because of cancellation or changes in program or schedule.

These ticket terms and conditions will come into effect on 18th November 2019 and are permanent.

When buying the tickets customer accepts all terms and conditions.

 

www.pikkulaskiainen.fi

Lippuja koskevat kysymykset osoitteeseen salla.elovirta@tuky.fi

Yritysyhteistöitä koskevat yhteydenotot osoitteeseen iida.kuusela@tuky.fi

Muut yhteydenotot osoitteeseen pikkulaskiainen@tuky.fi

aftermovie ⇒

kuvia ⇒